Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Корпоративні спори

Корпоративні спори. Реалізація корпоративних прав. Досудове врегулювання спорів, судовий розгляд корпоративних спорів. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень. Визнання та виконання судових рішень з корпоративних спорів.

Врегулювання корпоративних спорів є важливим елементом юридичної практики ЮК «Альянс Ратушняк і Партнери».

Виходячи з положень українського законодавства, Акціонери, що є власниками акцій АТ, Учасники товариств, що є власниками часток Товариства, можуть реалізувати свої корпоративні права через:

- участь в управлінні справами товариства;

- участь у розподілі прибутку товариства та відповідно одержання його частку (дивіденди).

- можливість продажу акцій АТ, можливість виходу з товариства;

- одержання інформації про діяльність товариства.

- здійснення відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві.

Коли конфлікт переходить у формальну площину, то наступає черга сили закону та формального підходу що є ключовим у вирішенні корпоративного спору. Тому важливим в цій ситуації є отримання своєчасної та професійної юридичної консультації та допомоги у врегулюванні спірних питань та конфліктних ситуацій.

Завдяки отриманому досвіду наших юристів, врегулювання корпоративних спорів є однією з ключових спеціалізацій корпоративної та судової практик ЮК «Альянс Ратушняк і Партнери».

Юристи нашої компанії мають успішний практичний досвід роботи з питань юридичного забезпечення корпоративного управління та вирішення корпоративних спорів, які умовно можна поділити на спори про:

- визнання недійсними рішень загальних зборів господарських товариств.

За загальним правилом, підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського  товариства можуть бути:

1) порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства.

2) позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах.

3) порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.

- порушення переважного права на купівлю частки в господарському товаристві.

Слід наголосити, що продаж  учасником частки (її частини) з порушенням переважного права купівлі інших учасників не зумовлює недійсність такого правочину.

У цьому разі будь-який учасник товариства має право пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця.

- визнання недійсними статуту господарського товариства його окремих положень.

З позиції сформованої судової практики для визнання недійсними установчих документів товариства необхідна одночасна наявність таких умов:

1) на момент розгляду справи установчі документи не відповідають вимогам законодавства;

2) порушення, допущені при прийнятті та затвердженні установчих документів, не можуть бути усунені;

3) відповідні положення установчих документів порушують  права чи охоронювані законом інтереси позивача.

- визнання недійсності угод внаслідок перевищення повноважень наданих статутом товариства виконавчому органу.

- виплати учаснику товариства вкладу товариства у зв’язку з виходом такого учасника.

- спори, які виникають в процесі корпоративного управління щодо формування, функціонування, діяльності наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії акціонерних товариств.

Деталізація законодавства про акціонерні товариства ускладнює процес регулювання взаємовідносин між акціонерами, створює підґрунтя для недобросовісного користування своїми правами як мажоритарними, так і мінотарними акціонерами, в результаті чого ведуться «рейдерські війни», здійснюються недружні злиття та поглинання компаній.

Супроводжуючи клієнта на всіх етапах: від підготовки юридичних висновків щодо попередження корпоративних спорів, попереднього аналізу спору, досудового врегулювання конфлікту, так і до безпосереднього судового захисту порушених, невизнаних, оспорюваних прав та інтересів, - юристи ЮК «Альянс Ратушняк і Партнери» здійснюють:

- надання юридичних консультацій та рекомендацій;

- юридичний аналіз та визначення перспективи врегулювання корпоративного спору;

- підготовка та подача запитів;

- формування доказової бази та правової позиції по справі;

- безпосередня підготовка документів для подачі позову;

- підготовка та подача позовної заяви до компетентного суду;

- участь та представництво інтересів клієнта в суді, арбітражі у справах з корпоративних спорів;

- оскарження судових рішень в апеляційні та касаційні інстанції;

- юридичні консультації щодо виконавчих документів та виконання судових рішень;

- юридичні консультації щодо виконавчого провадження.

Для отримання консультацій та послуг зателефонуйте нам по тел. 044-227-16-81(82), або напишіть нам листа  info@corporatesecretary.com.ua 

 
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua